Uitbreiden of verbouwen

Omgevingsvergunning

Bij bouwplannen moet u rekening houden met wat wel of niet mag

item bestemmingsplan en omgevingsvergunning

(Ver)bouwen

Waar u mee te maken krijgt als u wilt (ver)bouwen

item (ver)bouwen

Bestemmingsplan

Uw bouwplannen moet u toetsen aan het geldende bestemmingsplan

item bestemmingsplan

Vooroverleg

Omgevingsvergunning nodig? Maak dan eerst een afspraak voor een vooroverleg

link