Starten vanuit een uitkering

Als u een bijstandsuitkering heeft, werkeloos bent of dreigt te worden kunt u een beroep doen op startersondersteuning. 

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

Startende en gevestigde ondernemers kunnen hulp krijgen bij het opzetten of voortzetten van hun bedrijf. Die hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit het laten doorlopen van uw bijstandsuitkering als u (met ondersteuning van een professionele coach) onderzoekt of een eigen bedrijf of zelfstandig beroep voor u geschikt is. Tijdens die periode hoeft u geen werk te zoeken en kunt u een kleine lening krijgen om bijvoorbeeld marktonderzoek te doen.

Meer informatie over deze regeling vindt u bij Inwoners/Bijstand voor zelfstandigen.

Sociaal OndernemersLoket Online (SOLO)

Ook kunt u terecht op de website Sociaal OndernemersLoket Online (SOLO). SOLO is dé landelijke voorziening voor Sociale Ondernemersregelingen. In dit digitale loket krijgt u met de doelgroepscan hulp bij het vaststellen of u voor een regeling in aanmerking komt en kunt u een inlichtingenformulier invullen.

Logo Sociaal OndernemersLoket Online