Besluit bijstandverlening zelfstandigen wijzigt per 1 januari 2020

Nederland heeft een sociaal vangnet voor zelfstandige ondernemers, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 ( Bbz). Vanaf 1 januari 2020 verandert het Bbz 2004 op een aantal onderdelen.

De belangrijkste gevolgen voor ondernemers zijn:

Ouderenregeling zelfstandigen

Vanaf 1 januari 2020 kunnen oudere zelfstandigen van 55 tot 60 jaar, met een niet-levensvatbaar bedrijf, geen beroep meer doen op de Bbz-ouderenregeling. De Bbz-ouderenregeling biedt oudere zelfstandigen vanaf 55 jaar de mogelijkheid hun niet levensvatbare bedrijf met een inkomensaanvulling tot aan de pensioengerechtigde leeftijd voort te zetten. Vanaf 1 januari 2020 is de regeling enkel nog beschikbaar voor oudere zelfstandigen, die geboren zijn voor 1 januari 1960.

Zelfstandigen van 55 tot 60 jaar met een niet-levensvatbaar bedrijf, kunnen tot 31 december 2019 bij de gemeente een aanvraag indienen voor de Bbz-ouderenregeling.

De afbouw van de Bbz-ouderenregeling heeft geen gevolgen voor bestaande gebruikers van deze regeling.

Binnenvaartschippers

Gemeente Geertruidenberg is vanaf 1 januari geen centrumgemeente meer voor aanvragen van ondernemers in de binnenvaart. Ondernemers in de binnenvaart moeten vanaf 1 januari een aanvraag voor Bbz-bijstandsverlening indienen bij hun woongemeente en wanneer die ontbreekt, bij de gemeente van de feitelijke ligplaats ten tijde van de aanvraag.

De wijziging heeft geen gevolgen voor de bijstandverlening aan bestaande Bbz-cliënten in de binnenvaart. Voor bestaande cliënten wordt de bijstandverlening ongewijzigd uitgevoerd door gemeente Geertruidenberg.

Mail ons als u vragen heeft

Heeft u vragen over de wijzigingen Bbz? Stuur ons een e-mail naar: bbz@geertruidenberg.nl