Wat is het Experiment Dombosch?

Waar mag op het bedrijventerrein wel en waar mag niet gebouwd worden? Hoe bieden we ruimte aan nieuwe ontwikkelingen, zonder dat dit ten koste gaat van de omgevingskwaliteit? En, welke welstandscriteria gelden er als we gaan bouwen of laten we alles los? Op deze vragen gaat het Omgevingsplan Dombosch antwoord geven.

Een nieuw omgevingsplan dat in de plaats komt van het bestemmingsplan Dombosch. Er worden ook andere regels in het plan opgenomen, zoals alle verordeningen en beleidsstukken die voor Dombosch van toepassing zijn. Goed nieuws, want daarmee is het Omgevingsplan Dombosch straks hét document met alle informatie over bouwen, gebruiken en activiteiten op het bedrijventerrein.

Doel van het Experiment

Door met een brede groep deelnemers samen aan de slag te gaan zorgen we ervoor dat we inspelen op (nieuwe) ontwikkelingen op het bedrijventerrein en maken deze toekomstbestendig. Een inbreng van bijvoorbeeld een vertegenwoordiging van de ondernemers op Dombosch is daarom van groot belang. 

Deelnemers pakken het experiment samen op

Het experiment Dombosch pakt de gemeente op met o.a. ondernemersvereniging VOG, andere overheden, omwonenden en overige belanghebbenden (stakeholders). Zij trekken hier nadrukkelijk samen in op, zodat er uiteindelijk een zo breed mogelijk gedragen omgevingsplan Dombosch ligt.

De aanpak

Hieronder vindt u de uitgangspunten voor de experimentele aanpak van omgevingsplan Dombosch:

  • Uitgebreide participatie met betrokkenen
  • Minder regels, procedures en lasten
  • Kritisch zijn op huidige regels (buiten bestaande kaders denken)
  • Flexibele regeling voor (gebieds-)ontwikkeling waar mogelijk
  • Betere samenhang tussen regelgeving
  • Meer transparantie en samenwerking
  • Duidelijk en leesbare stukken
  • Efficiëntere werkwijze.

Voor wie is het omgevingsplan?

De regels van het omgevingsplan gelden voor iedereen. Burgers, bedrijven en overheidsinstanties moeten zich bij het uitvoeren van handelingen in de fysieke leefomgeving aan de regels van het omgevingsplan houden.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

  1. Het experiment Dombosch is aangemeld bij het ministerie. Door deze aanmelding kunnen wij experimenteren met de nieuwe wet en hebben we de mogelijkheid om kansen te verkennen die de Omgevingswet biedt.
  2. We hebben een plan van aanpak opgesteld met een globale planning. Beide documenten vindt u onderaan deze pagina.

Planning

Het experiment loopt. Door de nauwe samenwerking met belanghebbende partners als de VOG en de Omgevingsdienst denkt de gemeente Geertruidenberg tot een mooi plan te kunnen komen. In het voorjaar 2019 staat behandeling en vaststelling van het omgevingsplan bij de gemeenteraad op de planning.