Dombosch Werkt!

Dombosch Werkt!Minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Dat is waar de Omgevingswet voor staat. Het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving moet centraal staan in plaats van de vraag 'mag het wel?'. Om ervaring op te doen met het anders denken en werken is het Experiment Dombosch opgestart. Samen met onder andere de VOG, kijken hoe we het Omgevingsplan voor bedrijventerrein Dombosch volgens de nieuwe richtlijnen kunnen vormgeven. Een uitdaging waarvoor we samen aan de lat staan.

Pop-up kantoor

We willen ondernemers en andere belanghebbenden vanaf de start betrekken bij het nieuwe omgevingsplan voor Dombosch. Dus komen we met het pop-up kantoor naar hen toe, op het bedrijventerrein. Het pop-up kantoor is gevestigd bij Alfa Accountants aan de Barbeelweg. Iedere vrijdag kunt u binnenlopen om vragen te stellen of informatie te delen. Want we willen dat het nieuwe omgevingsplan Dombosch straks werkt voor iedereen!

  • Wat is het Experiment Dombosch?

    Waar mag op het bedrijventerrein wel en waar mag niet gebouwd worden? Hoe bieden we ruimte aan nieuwe ontwikkelingen, zonder dat dit ten koste gaat van de omgevingskwaliteit? En, welke welstandscriteria gelden er als we gaan bouwen of laten we alles los? Op deze vragen gaat het Omgevingsplan Dombosch antwoord geven.

    Lees meer