Detailhandel en verkoop

Ontheffing openingstijden

Als u uw winkel geopend wilt hebben buiten de wettelijke openingstijden, dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen

Product Aanvraag ontheffing winkel

Standplaatsvergunning

Wilt u producten verkopen vanuit een kraam of wagen? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig

Product standplaatsvergunning

Venten

Informatie over het verkopen van producten zonder vaste verkooplocatie

Product Venten