Belastingen

Heeft u een onroerende zaak zoals een bedrijfspand? Dan moet u hiervoor onroerendezaakbelasting (OZB) betalen aan de gemeente. Ook als u een bedrijfspand huurt betaalt u OZB. De hoogte van de OZB hangt af van de waarde van de onroerende zaak en de gemeentelijke tarieven.

U kunt het taxatieverslag van uw bedrijfspand opvragen met het formulier dat u onderaan de pagina vindt. Om dit formulier in te vullen heeft u eHerkenning nodig.

  • waarde onroerende zaak (WOZ)
    Elk jaar taxeert de gemeente woningen en andere onroerende zaken. De getaxeerde waarde is het uitgangspunt voor de berekening van de verschuldigde belasting. Dit is de WOZ-waarde.
  • gemeentelijke tarieven
    De gemeente bepaalt zelf de tarieven voor de OZB, naar een percentage van de WOZ-waarde. Jaarlijks stelt de raad het percentage vast.

Onroerendezaakbelasting 2019

% van de waarde

OZB eigenaar bedrijf

0,2394 %

OZB gebruiker bedrijf

0,1905 %

Bij de bepaling van de hoogte van de belasting gaat de gemeente uit van de situatie op 1 januari van het betreffende jaar. Wie op 1 januari eigenaar en/of gebruiker is van een pand ontvangt een OZB-aanslag. Verhuist u in de loop van het jaar of verkoopt u uw pand, dan betaalt u toch voor het hele jaar. Meestal wordt dit verschil verrekend tussen de oude en nieuwe eigenaar bij de notaris.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bezwaar maken. Hiervoor moet u een bezwaarschrift indienen. Dit stuurt u naar de Heffingsambtenaar van de gemeente Geertruidenberg, Postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer.

Overheid.nl

Op www.overheid.nl vindt u alle verordeningen van de gemeente Geertruidenberg. U kunt zoeken op plaatsnaam en de naam van de verordening.