Woonvisie

De woningmarkt is continu in beweging en verandert in een hoog tempo. Dit komt onder meer door maatschappelijke en economische ontwikkelingen, maar ook door wijziging van wet- en regelgeving. Het is dan ook noodzakelijk om deze ontwikkelingen nauwlettend te volgen en het woningmarktbeleid daarop aan te passen.

Speerpunten gemeentelijk beleid

De gemeentelijke woonvisie bevat  een vertaling van de actuele informatie naar speerpunten voor het gemeentelijk beleid. Hierbij gaat het over onderwerpen als ruimtelijke ordening, woningbouwplanning, grond(prijs)beleid, kwaliteit, woonruimteverdeling (bijvoorbeeld voor bijzondere doelgroepen) en wonen en zorg. In Geertruidenberg streven we naar een aangename en duurzame woonomgeving voor alle inwoners in onze gemeente.