Wijkgericht SAMENwerken

U als inwoner van de gemeente Geertruidenberg wilt graag meedenken over uw leefomgeving en heeft daarover vast goede ideeën. Wij willen u de mogelijkheid geven uw ideeën, suggesties en wensen kenbaar en hoorbaar te maken. Daarvoor is wijkgericht SAMENwerken! Met wijkgericht SAMENwerken willen we gezamenlijk de leefbaarheid in de wijken op peil houden of verbeteren en de betrokkenheid bij de leefomgeving vergroten.

Samen voor een schone en nette wijk

Onderdeel van uw leefomgeving is ook het groen in uw wijk. Vanaf 1 oktober 2017 pakt de gemeente Geertruidenberg het (groen)onderhoud in de wijken anders aan. De buitendienst gaat vanaf die datum met WAVA/!GO in wijkteams samenwerken. Er komen vier wijkteams. Ieder team krijgt de verantwoordelijkheid voor het (groen)onderhoud in één wijk. Uniek is dat de teams nauw samenwerken met buurtbewoners. Samen bespreken zij de verbeterpunten.

Lees meer over deze nieuwe aanpak
 

Medewerkers wijk- en buurtbeheer

De medewerkers wijk- en buurtbeheer zijn het aanspreekpunt voor de inwoners (en wijkraden) van de gemeente Geertruidenberg. Diana Kroot en Veerle Broekaart zijn de schakels tussen de  inwoners, de gemeente en de verschillende partners. Ze horen de vragen en suggesties van bewoners over leefbaarheid, betrokkenheid bij de leefomgeving en veiligheid aan en zet deze (indien nodig) uit binnen de gemeentelijke organisatie en de diverse partners. U kunt contact met hen opnemen via telefoonnummer 14 0162 en via e-mail: d.kroot@geertruidenberg.nl en/of v.broekaart@geertruidenberg.nl. Ook is het wijkgericht SAMENwerken te vinden op Facebook.

Meldingen

Meldingen over de openbare ruimte of verlichting kunt u doorgeven aan het algemeen meldpunt. Denk daarbij aan groenonderhoud, zwerfvuil, illegale vuilstort en losliggende stoeptegels. Meer informatie vindt u bij Meldingen openbare ruimte, neem contact op via telefoonnummer 14 0162 of vul een meldingsformulier in.