Wijkgericht SAMENwerken

U als inwoner van de gemeente Geertruidenberg wilt graag meedenken over uw leefomgeving en heeft daarover vast goede ideeën. Wij willen u de mogelijkheid geven uw ideeën, suggesties en wensen kenbaar en hoorbaar te maken. Daarvoor is wijkgericht SAMENwerken. Met wijkgericht SAMENwerken willen we gezamenlijk de leefbaarheid in de wijken op peil houden of verbeteren en de betrokkenheid bij de leefomgeving vergroten.

Team wijkgericht SAMENwerken 

Medewerkers van het team wijkgericht SAMENwerken zijn het aanspreekpunt voor de inwoners van de gemeente Geertruidenberg. Diana Kroot en Veerle Heck zijn de schakels tussen de  inwoners, de gemeente en de verschillende samenwerkingspartners. Ze horen de vragen en suggesties van bewoners over leefbaarheid, betrokkenheid bij de leefomgeving en veiligheid aan en zet deze (indien nodig) uit binnen de gemeentelijke organisatie en de diverse partners.


U kunt contact met hen opnemen via telefoonnummer 14 0162 en via e-mail: d.kroot@geertruidenberg.nl en/of v.heck@geertruidenberg.nl. Ook is het wijkgericht SAMENwerken te vinden op Facebook.  

Wijkbudget

Het kan zijn dat u samen met uw buurtbewoners een idee of wens heeft over hoe de leefbaarheid in uw wijk kan worden verhoogd. Dit verstaan wij onder een burgerinitiatief. Elke inwoner van gemeente Geertruidenberg kan namens hun wijk, buurt, straat of vereniging een aanvraag indienen voor het wijkbudget. Een aanvraag kan voor drie momenten in het jaar worden ingeleverd, namelijk vóór 1 maart, 1 juni en 1 september. Voor meer informatie kunt u de Spelregels toekenning wijkbudgetten  downloaden of contact opnemen met de medewerkers van team wijkgericht SAMENwerken.

Samen voor een schone en nette wijk 

Onderdeel van uw leefomgeving is ook het (groen)onderhoud in uw wijk. Het (groen)onderhoud in uw wijk wordt verzorgt door het wijkteam. Uw wijkteam wil graag met u samenwerken aan een (groen)onderhoud wat bij uw wijk past. In de gemeente zijn vier wijkteams werkzaam, elk wijkteam heeft een contactpersoon:

Wijkteam Geertruidenberg: Jeffrey Besems                  
Wijkteam Raamsdonksveer Noord: Alexander Oomen
Wijkteam Raamsdonksveer Zuid: Maikel Mantel
Raamsdonk en industrieterrein Dombosch: Hans van Laarhoven

Wilt u contact opnemen met de contactpersoon voor uw wijk, dit kan via:

  • Telefoon
    Telefonische via het algemeen telefoon nummer 14 0162, waarna u doorverbonden wordt naar de juiste contactpersoon in de betreffende wijk
  • Per e-mail 
    Door een e-mail te sturen naar info@geertruidenberg.nl t.a.v. wijkonderhoud

Meldingen

Meldingen over de openbare ruimte kunt u op verschillende manieren doorgeven:

  • Via de BuitenBeter-app. Dit is een app voor uw telefoon waarmee u makkelijk een melding door kunt geven met daarbij een foto en een locatie.
  • Telefonisch via 14 0162.
  • Via de e-mail, door een bericht te sturen naar info@geertruidenberg.nl
  • Via het meldingsformulier op www.geertruidenberg.nl.

De gemeente heeft het beheer van de openbare verlichting uitbesteed aan Nobralux. Is er in uw straat een lantaarnpaal kapot? Dan kunt u dit melden via www.nobra.nl/gem/storingmelden_GE.