Verzekerde hulp

Vrijwilligersverzekering

De gemeente Geertruidenberg heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten. Schade of een ongeval, die niet (volledig) gedekt is bij uw eigen verzekering of die van de organisatie waarvoor u werkzaamheden verricht, kunt u bij ons melden.

Waaruit bestaat de vrijwilligersverzekering?

De vrijwilligersverzekering van de gemeente bestaat uit de volgende verzekeringen:

 • Een aansprakelijkheidsverzekering. 
  Deze verzekering dekt het risico van aansprakelijkheid voor schade aan personen en zaken.
 • Een rechtsbijstandsverzekering.
  Deze verzekering behartigt de juridische belangen van de vrijwilliger die in een geschil betrokken is geraakt.
 • Een ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering.
  De persoonlijke eigendommenverzekering dekt schade aan eigendommen van vrijwilligers.  
  De ongevallenverzekering voorziet in een geldelijke uitkering na een ongeval dat de vrijwilliger is overkomen tijdens activiteiten van de vrijwilligersorganisatie.
 • Bestuurdersaansprakelijkheid.
  Deze verzekering dekt aansprakelijk voor door derden geleden schade als gevolg van handelen of nalaten in de hoedanigheid van de vrijwillige bestuurder, commissaris of toezichthouder.
 • Een verkeersaansprakelijkheidsverzekering.
  De ongevallen inzittendenverzekering voorziet in een geldelijke uitkering na een ongeval dat de vrijwilliger is overkomen tijdens activiteiten van de vrijwilligersorganisatie.
 • Aansprakelijkheid voor Rechtspersonen. 
  Als verzekerde wordt beschouwd de Rechtspersoon binnen de gemeente Geertruidenberg waarvoor de vrijwilliger zijn werkzaamheden verricht. Deze aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade die voortvloeit uit, berust op of verband houdt met vrijwilligerswerk.

Wie zijn verzekerd?

Vrijwilligers die voor een organisatie in de gemeente Geertruidenberg onbetaalde werkzaamheden verrichten met een maatschappelijk belang vallen onder de dekking van de vrijwilligersverzekering.

Bezoekers en deelnemers aan de activiteiten van vrijwilligersorganisaties vallen hier niet onder. U hoeft zich als vrijwilliger niet aan te melden bij de gemeente. De vrijwilligersverzekering is voor iedere vrijwilliger, ongeacht zijn of haar leeftijd.

Wat te doen bij schade?

In geval van schade of een ongeval moet u  het schadeformulier (te downloaden onderaan deze pagina) invullen.

Voeg als u ze heeft bewijsstukken, zoals bijvoorbeeld foto's en de aansprakelijkstelling bij.
Bij schade wegens diefstal moet de vrijwilliger of organisatie altijd aangifte doen bij de politie.

U verzendt de stukken per post naar:

Gemeente Geertruidenberg
T.a.v. mevrouw J. Lensvelt
Postbus 10.001
4940 GA  Raamsdonksveer

of per e-mail aan: info@geertruidenberg.nl en j.lensvelt@geertruidenberg.nl