Totstandkoming WOZ-waarde

Jaarlijks bepaalt de gemeente de waarde van alle huizen en bedrijfspanden (onroerende zaken). Dit heet de WOZ-waarde. In onze gemeente staan ruim 11.000 WOZ-objecten. Om de onroerende zaken te waarderen, verzamelen en beoordelen we de marktgegevens en vastgoedgegevens.

Hoe komt de WOZ-waarde tot stand?

De WOZ-waarde is het bedrag dat een onroerende zaak kan opbrengen als u deze op een bepaalde datum leeg verkoopt en wanneer deze direct in gebruik wordt genomen. Op basis van de ‘objectkenmerken’ bepaalt een taxateur de waarde van het pand. Objectkenmerken zijn o.a. bouwjaar, perceelsoppervlakte, inhoud en afwerkingsniveau van een object. Een object met een luxe keuken en badkamer heeft bijvoorbeeld een hogere waarde dan een vergelijkbaar pand met een oude keuken en badkamer. Daarna kijkt de taxateur naar de verkoopcijfers van vergelijkbare objecten. De verkoopwaarde vormt immers de basis voor de WOZ-waarde.

Uit de analyse van 2018 blijkt dat, ten opzichte van 2017, de verkoopprijzen zijn gestegen. Er is dus sprake van een stijgende markt. Dit maakt het voor de taxateur minder lastig een inschatting te maken van de waarde. De gemeente gaat uit van de waarde op 1 januari 2018. We mogen niet de waarde van belastingjaar 2018 indexeren. We hanteren dus niet de landelijke cijfers van het Kadaster, de NVM of het CBS.

Marktgegevens

De marktgegevens zijn de verkoopcijfers en huur- en vraagprijzen van onroerend goed. Deze gegevens komen van het Kadaster. Zelf verzamelen we gegevens van publicaties van makelaars, uit kranten en internet. Deze koppelen we aan het type woning en de buurt. Daarna vergelijken en beoordelen we de gegevens. De externe WOZ-taxateur krijgt zo een goed beeld van de prijsontwikkeling in onroerende zaken.

Vastgoedgegevens

Vastgoedgegevens zijn kenmerken van een object. Bijvoorbeeld de oppervlakte en ligging van een woning, indeling en onderhoud.

Verplichte taxatie

Ook verzamelen we gegevens van woningen ter plaatse. Op basis van ‘objectkenmerken’ bepaalt een taxateur de waarde van een pand. Dit zijn onder meer bouwjaar, perceelsoppervlakte, inhoud en afwerkingsniveau. Soms voert de taxateur een inpandige taxatie uit (hiervoor moet u als eigenaar toestemming geven). Als u de taxateur geen toegang geeft tot uw woning, dan beoordeelt deze de woning aan de buitenzijde. Dit heet een geveltaxatie.

WOZ-waarde nieuwbouw

Ook bij een pand dat in aanbouw is, wordt de WOZ-waarde vastgesteld. Dit gebeurt op basis van een ‘gecorrigeerde vervangingswaarde’. Bij de waarde van de opstal wordt de waarde van de grond die bij het pand hoort opgeteld.

WOZ-waarde verbouwing

Als een pand is verbouwd, dan beoordelen wij of de waarde is gestegen of gedaald. In dat geval stellen we de waarde vast naar de staat van het pand op 1 januari 2019. Wijzigingen zijn bekend door:

  • gereedmeldingen van een bouwvergunning
  • vergelijking van luchtfoto's
  • gegevens uit inlichtingenformulieren (dit krijgt elke nieuwe eigenaar)
  • bezwaarschriften
  • verkoopadvertenties