Taxatieverslag

De gemeente geeft inzicht in de opbouw van de taxatie. U kunt het taxatieverslag zelf downloaden of aanvragen bij de gemeente via 14 0162: taxatieverslag

In het taxatieverslag vindt u:

  • om welk object het gaat;
  • de WOZ-waarde van het object;
  • de kadastrale gegevens;
  • de kenmerken van het object die van belang zijn voor de waardebepaling, zoals garage, tuinhuis, dakkapel;
  • de aansluiting van het pand op de vastgoedmarkt; in het verslag staan de verkoopprijzen en WOZ-waarden van drie vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. 

WOZ-portaal

In het WOZ-portaal (om in te loggen heeft u DigiD nodig) vindt u informatie over de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Ook kunt u hier de WOZ-waarde van uw woning en het bijbehorende taxatieverslag opzoeken. Dit portaal is bedoeld voor particuliere eigenaren van woningen in onze gemeente.

Soms kunt u het taxatieverslag en de WOZ-waarde niet digitaal inzien. Bijvoorbeeld wanneer u in de loop van het jaar eigenaar bent geworden van een woning. U kunt het taxatieverslag en de WOZ-waarde dan opvragen bij de gemeente, tel. 14 0162.