Sport

  • Sportfaciliteiten

    In de gemeente Geertruidenberg vindt u een breed scale aan sportvoorzieningen: zwembaden, buitensportcomplexen, tennisparken, sporthallen, gymzalen, sportscholen en judolokalen. Verder is er een 'buurtsportcoach' die activiteiten op het gebied van sport en bewegen organiseert en aanbieders en gebruikers met elkaar verbindt.

  • Buurtsportcoach: sport en beweging voor iedereen!

    De buurtsportcoach is actief in de wijk en is werkzaam voor zowel de jeugd, senioren en kwetsbare groepen. Als spin in het web is de buurtsportcoach een netwerker en verbinder op het gebied van sport- en bewegen. De buurtsportcoach organiseert en faciliteert verschillende sport- en beweegprogramma's in samenwerking met lokale partners en is het aanspreekpunt voor sportieve initiatieven vanuit de gemeenschap. 

  • Zwemmen

    In de gemeente Geertruidenberg zijn twee sportfondsenaccommodaties.