Scheiden of ontbinden

Soms maakt iemand de keuze een huwelijk of geregistreerd partnerschap te ontbinden.

Rechtbank, advocaat of ambtenaar

Een scheiding regelt u via de rechtbank. Veel zaken kunt u zelf online regelen via de website van Rechtwijzer. In de toekomst kunnen echtparen hun echtscheiding waarschijnlijk regelen via de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dat scheelt in de kosten. Als de scheiding een feit is, wordt deze ingeschreven bij de burgerlijke stand

Ontbinden van een geregistreerd partnerschap waarbij geen minderjarige kinderen zijn betrokken kan zonder tussenkomst van de rechtbank. U heeft hiervoor wel een advocaat of notaris nodig. Pas na inschrijving bij de burgerlijke stand is de ontbinding een feit. 

Voor een scheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap heeft u een uittreksel van de huwelijksakte nodig.