Privacyverklaring

De Gemeente Geertruidenberg verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken en om u van dienst te kunnen zijn. In deze privacyverklaring leest u hoe de Gemeente Geertruidenberg omgaat met uw privacy.

Privacy

Privacy is een mensenrecht. Dit staat in onze Grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa met de bescherming van persoonsgegevens om moeten gaan.

Gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens bevatten informatie die te herleiden zijn naar één persoon. We spreken van verwerken van gegevens wanneer deze bijvoorbeeld verzameld, geordend, opgeslagen of opgezocht worden. De Gemeente Geertruidenberg bewaart uw gegevens niet langer dan nodig.

De Gemeente Geertruidenberg gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Zo geven we uw gegevens nooit zomaar aan anderen, behalve als het echt nodig is. Zodat we de door u aangevraagde dienst ook kunnen uitvoeren. Of wanneer het volgens de wet moet. De gegevens die u aan ons doorgeeft, gebruiken we alleen voor het product of de dienst die u nodig heeft.

Iedereen die bij de Gemeente Geertruidenberg werkt, heeft een geheimhoudingsplicht. Daarnaast verstrekken we de toegang tot persoonsgegevens aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. Ook verwerkt de Gemeente Geertruidenberg niet meer gegevens dan nodig. De Gemeente Geertruidenberg neemt passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen.

Toestemming

In de meeste gevallen verwerken we persoonsgegevens voor uitvoering van een wettelijke of publieke taak. In sommige gevallen is uw toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Er wordt u dan in duidelijke en begrijpelijke taal uitgelegd waar het toestemmingsverzoek over gaat. De gegevens gebruiken we alleen voor dat doel.

Indien het toch nodig is dat de gegevens ook voor andere doelen moeten gebruiken, informeren we u daarover. U bent altijd vrij om toestemming te geven of te weigeren. Als u weigert, helpen we u  nog steeds. Als u wel toestemming geeft, mag u deze weer stoppen wanneer u wilt.

Uw rechten

Volgens de wet (AVG) heeft u als betrokkene een aantal rechten:

  • Zo mag u altijd de gegevens die bij ons bekend zijn, inzien. Hiervoor kunt een verzoek indienen via contact (link). De gemeente Geertruidenberg behandelt uw vraag binnen 4 weken.
  • U heeft recht op informatie over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken.
  • U heeft recht op wijziging, aanvulling of bescherming van uw gegevens.
  • U heeft het recht ons te vragen uw gegevens te verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer wij geen goede reden hebben de gegevens langer te verwerken.
  • U mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
  • U heeft het recht een klacht in te dienen. Bijvoorbeeld wanneer u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. U kunt dit bij ons melden via contact. Daarnaast kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Cookies bij websitebezoek

Gemeente Geertruidenberg gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Klacht indienen over privacy/het omgaan met uw persoonsgegevens

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat er niet zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Of omdat u inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de reactie? Neem dan altijd eerst contact op met de Functionaris gegevensbescherming van de gemeente Geertruidenberg. De contactgegevens vindt u hieronder bij het kopje 'Vragen of opmerkingen'.

  • Komt u er vervolgens samen niet uit, dan kunt u naar de rechter gaan.
  • Ook kunt u een tip doorgeven aan de Autoriteit persoonsgegevens.

Vragen of opmerkingen

Neem dan contact op met de Functionaris gegevensbescherming, dit is Dhr. O. Ahmadzai. U kunt contact met hem opnemen als u vragen of opmerkingen heeft over hoe de gemeente Geertruidenberg omgaat met privacy en het verwerken van persoonsgegevens.

  • Telefoonnummer: 14 0162
  • E-mail: fg@geertruidenberg.nl 

NB: Onder aan deze pagina vindt u meer informatie over de beperking van de verstrekking van persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) en kunt u het formulier 'Verzoek om geheimhouding' downloaden.