Melding openbare ruimte

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Is er iets kapot in uw straat, heeft u een opmerking over een speeltuin bij u in de buurt, ligt er een stoeptegel los of wordt het groen niet goed onderhouden? 

Meld het ons meteen, bijvoorbeeld:

  • een losliggende stoeptegel of kapot wegdek
  • kapot verkeersbord
  • zwerfvuil

U vindt hier informatie over: "Wat moet u doen?"

Wat moet u doen?

U kunt uw meldingen op diverse manieren aan ons doorgeven:

  • via de Buiten Beter App. Hiermee kunt u gemakkelijk een melding doorgeven door direct een foto en locatie toe te sturen. 
    Let op: de app geeft de melding dat wij als gemeente niet zijn aangesloten, maar wij krijgen de meldingen wel doorgestuurd. Wij verwerken de melding in ons eigen systeem en koppelen ook vanuit de gemeente terug naar de melder. 
  • mondeling bij de Ontvangst- en Informatiebalie van de Gemeentewinkel
  • per brief: gemeente Geertruidenberg, Postbus 10.001, 4940 GA in Raamsdonksveer
  • via het algemene telefoonnummer: 14 0162
  • via het meldingsformulier

Milieuovertredingen

Ga naar de website van de MilieuKlachtenCentraleMilieuovertredingen (stank- en geluidoverlast, lucht- en bodemverontreiniging en milieu-incidenten) kunt u melden bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant via tel. (013) 206 05 00, of via www.milieuklachtencentrale.nl

Voor verkeersovertredingen, burengerucht, hangjongeren en overige vormen van overlast kunt u contact opnemen met de lokale politie, tel. (0900) 88 44.