Aanvraag evenementenvergunning of melding evenement

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Een evenement is voor het publiek openbaar toegankelijk. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een muziekfestival, een carnavalsoptocht, een wielertocht of een straatfeest. Voor het organiseren van een evenement is vaak een evenementenvergunning nodig.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Wanneer uw evenement kleinschalig is en voldoet aan de hieronder genoemde voorwaarden, dan is het niet noodzakelijk een evenementenvergunning aan te vragen. Een melding is dan voldoende.

U hoeft geen evenementenvergunning aan te vragen wanneer:

  • Het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen.
  • Het evenement tussen 10.00 en 24.00 uur plaatsvindt en op zondag tussen 13.00 en 24.00 uur.
  • Geen muziek aan staat voor 7.00 uur of na 24.00 uur.
  • Het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten.
  • Slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m² per object.
  • Er een organisator is.
  • De organisator binnen 8 weken voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester.

Wanneer uw evenement niet aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet, moet u een evenementenvergunning aanvragen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet u doen?"

Wat moet u doen?

Onder het tabblad 'Documenten' vindt u het 'aanvraagformulier evenementenvergunning' en het 'Meldingsformulier evenementen'. U kunt deze invullen en naar de gemeente sturen. Wilt u het graag vooraf bespreken wanneer u een aanvraag indient? Maak dan een afspraak.

Maak een afspraak voor de aanvraag van een evenementenvergunning

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Er zijn geen kosten verbonden aan deze aanvraag.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Vergunningaanvragen voor evenementen met (boven)regionale betekenis moeten tenminste 26 weken tevoren worden aangevraagd. Voor vergunningaanvragen voor overwegend lokale evenementen of evenementen waarvoor een verkeersbesluit nodig is, geldt een indieningstermijn van tenminste 12 weken. Een melding moet 8 weken voorafgaand aan het evenement worden gedaan. De doorlooptijd voor een evenementenvergunning is gemiddeld 8 weken.

U vindt hier informatie over: "Wat moet u weten?"

Wat moet u weten?

Als u een evenement gaat organiseren, moet u over verschillende zaken goed nadenken. Want hoe pakt u dat aan? Wat moet u regelen? Hebt u een vergunning nodig? Kijk eens op evenementenhelpdesk.nl. Dit is een gratis service, bedoeld om het organiseren eenvoudiger te maken en de veiligheid van het evenement te bevorderen. 

U vindt hier informatie over: "Documenten"

Documenten