Vrije inloop vanaf 2 oktober

We streven naar continue verbetering van onze dienstverlening. Daarom creëert de gemeenteraad een moment waarop burgers zonder afspraak terecht kunnen bij de afdeling burgerzaken. Het gaat om een proef van 3 maanden. Daarna evalueren wij het project.

Waar en wanneer

Vanaf 2 oktober tot en met december kunt u op woensdagmiddag zonder afspraak terecht bij onze balies van burgerzaken. U bent welkom tussen 14.00 en 16.00 uur in het gemeentehuis. Bij de receptie ontvangt u een volgnummer. U kunt tijdens de vrije inloopmiddag terecht voor de volgende producten/ zaken:

- aanvraag paspoort en identiteitskaart

- aanvraag rijbewijs

- aanvragen uittreksel BRP of afschrift burgerlijke stand

- aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

- aangifte van verhuizing binnen de gemeente

- aangifte van verhuizing vanuit een andere Nederlandse gemeente

Komt u voor een eerste inschrijving of hervestiging?  Dan kunt u alleen op afspraak terecht. Staat uw product niet op de lijst? Ook dan moet u een afspraak maken. U kunt hiervoor op onze website terecht. Ook vindt u hier onder andere wat u mee moet nemen naar het gemeentehuis.