Beëindiging regeling Huishoudelijke Hulp Toelage

De gemeente had een regeling waardoor inwoners voor een Huishoudelijke Hulp Toelage in aanmerking kwamen; de ‘HHT-regeling’.

Via deze regeling konden bijvoorbeeld mantelzorgers huishoudelijke hulp aanvragen of mensen die tijdelijk in een lastige situatie zaten een verzoek tot extra uren huishoudelijke hulp indienen. Gezien het geringe beroep op deze extra regeling, in relatie tot de grote bezuinigingsopgave van de gemeente heeft de raad op 26 september 2019 besloten de HHT-middelen in te zetten ter dekking van het financiële tekort over 2019. Dit betekent dat de HHT-regeling per direct wordt beëindigd met een overgangsperiode voor de huidige cliënten. Inwoners, die tijdelijk in een lastige situatie verkeren, kunnen een verzoek voor extra uren huishoudelijke hulp blijven indienen op basis van de reguliere maatwerkvoorziening voor huishoudelijke hulp.