Nieuws

 • Begroting 2020

  Bij het maken van de begroting voor 2020 stond het college van B&W voor een grote financiële uitdaging. Op basis van het collegebesluit van 3 oktober neemt de gemeenteraad op 7 november 2019 een definitief besluit over de begroting 2020. Op 24 oktober vindt de discussieraad om 19:30 uur plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

 • Aanvragen mantelzorgwaardering 2019

  Zorgt u voor een familielid, buur of goede vriend vanwege ziekte, beperking, verslaving of psychische problemen? Doet u dit structureel, voor langere tijd en onbetaald? Dan bent u mantelzorger. De gemeente Geertruidenberg is trots op haar mantelzorgers en hun inzet voor hun familielid, vriend of buur. Als blijk van waardering reikt ze de mantelzorgwaardering uit. De waardering bestaat uit de keuze tussen een geldbedrag of een cadeaubon.

 • Problemen jeugdhulpaanbieder Juzt

  Onlangs heeft u kunnen lezen over de problemen bij jeugdhulpaanbieder Juzt en het zoeken naar oplossingen daarvoor. Kinderen uit gemeente Geertruidenberg krijgen ook hulp van deze organisatie. Momenteel wordt hard gewerkt aan een oplossing. Wat daarbij voorop staat, is dat onze kinderen hoe dan ook de zorg blijven houden en krijgen die ze nodig hebben.

 • Week van Ons Water

  Van 16 tot en met 27 oktober is het de Week van Ons Water. Er worden weer leerzame en verrassende activiteiten georganiseerd door heel Nederland die antwoord geven op vragen als: hoe beschermen we Nederland tegen water? Wat kan u zelf doen om wateroverlast tegen te gaan?

 • Bladkorven

  De bladkorven worden vanaf half oktober geplaatst. 

 • Werkzaamheden gasaansluitingen Raamsdonksveer-Noord

  Het is tijd voor groot onderhoud aan het gasnet in Raamsdonksveer-Noord. Wij willen ons net betrouwbaar en veilig houden zodat u erop kunt rekenen dat u altijd gas heeft. Dat betekent dat we de gasleidingen tot in de meterkast gaan vervangen. Aannemer Baas bv voert deze werkzaamheden voor ons uit

 • Kennismaken met Marian Witte

  Vrijdag 4 oktober is Marian Witte geïnstalleerd als onze nieuwe burgemeester. Maar wie is zij en waar staat ze voor? Wij stelden haar een aantal vragen:

 • Onderzoek voor aanleg ondergrondse 150 kV-kabel

  Vanaf maandag 14 oktober start TenneT (landelijk beheerder van het hoogspanningsnet) met diverse onderzoeken.

 • Startbijeenkomst dementievriendelijke gemeente

  Op 21 oktober is de startbijeenkomst dementie vriendelijke gemeente - LEEF met dementie.

 • Ons huis, ons thuis start 1 oktober 2019

  ‘Ons huis, ons thuis’ wil mensen bewust maken van de mogelijkheden om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Want als u ouder wordt is het goed om na te denken over het aanpassen van uw woning. Zodat u veilig, comfortabel en energiezuinig thuis kunt blijven wonen. Of, wanneer dit niet mogelijk is, tijdig kunt verhuizen naar een meer passende woning.

 • Vrije inloop vanaf 2 oktober

  We streven naar continue verbetering van onze dienstverlening. Daarom creëert de gemeenteraad een moment waarop burgers zonder afspraak terecht kunnen bij de afdeling burgerzaken. Het gaat om een proef van 3 maanden. Daarna evalueren wij het project.

 • Reinigen van de kolken

  Vanaf dinsdag 24 september reinigt het bedrijf Jansen Rioolreiniging alle kolken in de gemeente. Kolken zijn de putjes aan de zijkant van de straten en wegen.

 • Modder op de weg

  Het oogstseizoen is begonnen. Voor agrariërs en loonwerkers is dit een periode van hard werken. Dit betekent ook dat de kans op verkeersonveilige situaties toeneemt op de wegen rond boerderijen en akkers. Daarom draaien we samen met provincie Noord-Brabant, ZLTO en politie het project Modder op de weg. We hebben afspraken gemaakt om de kans op verkeersonveilige situaties te verkleinen. We houden hierbij rekening met zowel de verkeersveiligheid en de belangen van de agrariërs.

 • In gesprek met het college

  Vorig jaar startte het college met maandelijkse spreekuren ‘Op de koffie’. Deze spreekuren gaan veranderen. U kunt nog steeds terecht met uw ideeën, vragen en tips. Maar om u nog beter van dienst te kunnen zijn, vragen wij u om uw vraag of idee vooraf in te sturen.

 • Lokale Veteranendag Geertruidenberg

  Vrijdag 25 oktober zijn al onze inwonende veteranen vanaf 16.00 uur van harte welkom op het gemeentehuis voor de Lokale Veteranendag Geertruidenberg. Deze avond is gevuld met een bijzonder programma.