Niet eens met de WOZ-waarde?

Bent u het niet eens met uw aanslag of de WOZ-waarde? Of wilt u uitleg? We kunnen ons voorstellen dat het formele traject van bezwaar indienen voor u ingewikkeld is en dat u graag snel antwoord wilt op uw vragen. U kunt daarom direct, informeel, telefonisch contact opnemen via 14 1062. Via dit nummer kunt u ook een afspraak maken met de taxateur voor advies over uw WOZ-waarde.

WOZ-waarde te hoog? 

Diverse bureaus en makelaars gebruiken deze slogan. Zij bieden hun diensten aan via internet of in een folder of flyer. Gratis bezwaar maken klinkt mooi, maar is gratis wel echt gratis? Nee, helaas niet. De bureaus en makelaars dienen namens u een bezwaar in. Als een bezwaar wordt toegekend en de WOZ-waarde wijzigt, ontvangen deze bureaus en makelaars een proceskostenvergoeding. De gemeente betaalt deze kosten. Die kunnen (voor woningen) oplopen tot een bedrag van € 700,- per bezwaarschrift!

Een rekenvoorbeeld

Als de WOZ-waarde van een woning in een bezwarenprocedure met € 10.000 daalt, levert dit voor u een vermindering van de aanslag op van ongeveer € 13,-. Het bureau of de makelaar die het bezwaar heeft behandeld, krijgt daarvoor een bedrag van ongeveer € 700,-.

Let op: ook u kan het geld kosten

Dit kost niet alleen de gemeente veel geld. De Waarderingskamer, die WOZ-waardes controleert, krijgt namelijk steeds vaker meldingen van mensen die toch met kosten worden geconfronteerd. Dit komt omdat het jaar erna automatisch bezwaar werd gemaakt tegen de WOZ-waarde. Het intrekken van dat verzoek kost dan geld. Een ‘gratis’ bureau is voor u dus helemaal niet gratis. Ook zijn er klachten van mensen die op een drukke beurs onwetend een machtiging voor een WOZ-bezwaar afgaven, terwijl ze alleen informatie wonnen.

Kan het ook anders?

Ja, gelukkig wel. Net als u, wil de gemeente de WOZ-waarde van uw object zo nauwkeurig mogelijk bepalen. Denkt u dat de gemeente een fout heeft gemaakt of heeft u vragen? Dan kunt u het volgende doen:

  1. U kunt het taxatieverslag raadplegen via het WOZ-portaal. Op het taxatieverslag vindt u de objectkenmerken van uw woning/pand en de onderbouwende marktgegevens. Verder vindt u op onze website antwoorden op veelgestelde vragen.
  2. Wanneer u op de website geen antwoord op uw vragen vindt, kunt u ook telefonisch contact opnemen met de gemeente via 14 0162. Op veel vragen kunnen we direct een antwoord geven.
  3. Blijkt tijdens het telefoongesprek dat er een taxateur nodig is om uw vragen te beantwoorden? Dan plannen wij direct een gratis afspraak voor u in. De taxateur neemt samen met u de vragen door. Wanneer blijkt dat een bezichtiging noodzakelijk is, plannen we hiervoor een afspraak. Hierna brengt de taxateur een objectief advies uit. De taxateur is van 6 maart tot en met 18 april (hoofdzakelijk op dinsdag en vrijdag) in het gemeentehuis aanwezig om uw vragen en opmerkingen te behandelen.

Het resultaat is voor u dus hetzelfde als in het rekenvoorbeeld. Voor de gemeente betekent dit dat er geen proceskostenvergoeding wordt betaald.

Bent u het niet eens met de uitkomst van uw melding? Dan kunt u alsnog bezwaar maken. 

Formeel bezwaar

Vaak is het dus niet nodig om formeel bezwaar te maken. Mocht u hier toch voor kiezen, dan kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen. Ook kunt u schriftelijk uw bezwaarschrift indienen. Vul daarvoor het formulier onderaan de pagina in. Zorg ervoor dat het bezwaarschrift binnen zes weken na de datum die op de beschikking staat bij de gemeente binnen is.

U kunt een bezwaarschrift indienen als:

  • de WOZ-beschikking te hoog of te laag is vastgesteld;
  • de WOZ-beschikking niet voor u is;
  • de omschrijving van de onroerende zaak niet klopt.

In uw bezwaarschrift moet staan waarom u bezwaar maakt, de datum, uw adresgegevens, het object waartegen u bezwaar maakt, het aanslagnummer en uw handtekening (bij een schriftelijk bezwaar).

In beroep gaan

Als u het niet eens bent met de gemeentelijke uitspraak op uw bezwaarschrift, dan kunt u in beroep gaan. Dit moet u doen binnen zes weken na de datum van de uitspraak van de gemeente. U kunt beroep aantekenen bi:

Rechtbank Zeeland-West Brabant
sector Bestuursrecht
team Bestuursrecht
Postbus 3332
4800 DH Breda

Voor het indienen van een beroepschrift betaalt u griffierecht.

Aanslagbiljet OZB

Bewaar uw aanslagbiljet goed. U heeft dit ook nodig voor de belastingaangifte of bij de verkoop van uw huis. Bent u uw aanslag OZB of WOZ-beschikking kwijt? U kunt bij de gemeente een schermafdruk van de beschikking krijgen.

Te downloaden: