Monumenten in Geertruidenberg

Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden

In de gemeente Geertruidenberg vindt u 123 rijksmonumenten, 56 gemeentelijke monumenten en 81 beeldbepalende panden. Ook zijn er nog twee archeologische rijksmonumenten te vinden aan de Kloosterweg in Raamsdonksveer, ter hoogte van de Kloosterhoeve. In de erfgoedverordening staat wanneer iets een gemeentelijk monument of beeldbepalende zaak/pand is.

De gemeenteraad heeft een lijst opgesteld van waardevolle karakteristieke panden in onze gemeente (hieronder te downloaden). Ook de lijst van monumenten en beeldbepalende panden vindt u daar.

De rijksmonumenten staan beschreven in het rijksmonumentenregister. Een rijksmonument is altijd ouder dan vijftig jaar. Bent u eigenaar van een rijksmonument? Dan moet u er rekening mee houden dat speciale regelgeving van toepassing is. U heeft bepaalde rechten en plichten. Deze kunt u nalezen in de gids 'monumentaal wonen'.

In de jaren zeventig heeft het Rijk het historische deel van de kern Geertruidenberg aangewezen als beschermd stadsgezicht. Dit wordt via het bestemmingsplan 'Kom Geertruidenberg' beschermd. 

Historische verenigingen

U vindt in de gemeente Geertruidenberg de volgende verenigingen:

Monumentenwacht

Als u uw monument heeft gerestaureerd is het belangrijk dat u het goed onderhoudt. De Monumentenwacht Noord-Brabant kan u hierbij helpen. Zij bekijkt periodiek uw monument en geeft in een inspectierapport aan welke bouwtechnische gebreken hersteld moeten worden. 

Monumentenhuis Brabant

Het Monumentenhuis Brabant is het provinciale steunpunt (Markt 9 in Geertruidenberg). Het biedt eerstelijnszorg voor gemeenten. Het steunpunt biedt (via de gemeente) een (bouw)planoverleg dat kan fungeren als adviesorgaan voor gemeenten en rijksmonumenteneigenaren. Het Monumentenhuis Brabant besteedt ook veel aandacht aan duurzaamheid in combinatie met monumenten (brochure is hieronder te downloaden).