Erfgoed

Monumenten in Geertruidenberg

Monumenten, beeldbepalende panden en waardevolle karakteristieke panden in de gemeente Geertruidenberg.

Link monumenten Geertruidenberg

Monumentenschildje

Herkenning van een monument

link monumentenschildje

Subsidies voor erfgoed

Instandhouding van erfgoed kan soms met extra subsidie

link subsidies

Commissie ruimtelijke kwaliteit

Voor adviezen rondom welstand en monumentenzorg

Link monumentencommissie

Omgevingsvergunning en erfgoed

Richtlijnen voor bouwen en verbouwen van erfgoed

link omgevingsvergunning

Beleid

Het erfgoed- en archeologiebeleid van de gemeente Geertruidenberg

link erfgoedbeleid