Commissie ruimtelijke kwaliteit

De commissie ruimtelijke kwaliteit adviseert het college van B&W over vraagstukken rondom welstand, cultureel erfgoed, ruimtelijke ordening, stedenbouw en landschap. De commissie geeft alleen advies. Het college van B&W neemt het besluit. Ze adviseert onder meer over:

  • vergunningsplichtige bouwplannen
  • plannen voor reclame
  • ruimtelijke plannen die afwijken van het bestemmingsplan
  • plannen die beschermd erfgoed en landschap raken
  • de ontwikkeling van nieuw ruimtelijk beleid

Twee commissies samengevoegd

De commissie ruimtelijke kwaliteit bestaat sinds januari 2019. Voor die tijd had de gemeente een welstandscommissie en een monumentencommissie. Deze commissies zijn samengevoegd tot de commissie ruimtelijke kwaliteit.

Samenwerking

De commissie werkt samen met de Stichting Advisering Monumenten & Ruimtelijke Kwaliteit Brabant (Markt 9 \in Geertruidenberg). Daarnaast is ook Stichting Monumentenhuis Brabant betrokken. Door deze samenwerking kunnen we de kwaliteit van de adviezen borgen.

Vergaderingen en verslagen

De commissie vergadert één keer per maand. De agenda publiceren een week vooraf in de vergaderkalender. De vergaderingen zijn openbaar. De verslagen vindt u ook in de vergaderkalender.

Contactpersoon

Neem voor meer informatie contact op met Robert Celie via 14 0162. Wilt u precies weten wat de taken van de commissie inhouden? U leest het in de verordening in het Gemeenteblad.