Beleid

Erfgoedbeleid

De gemeente Geertruidenberg heeft een speciaal erfgoedbeleid. Hierin is vastgelegd hoe de gemeente om wil gaan met het cultureel erfgoed binnen de gemeentegrenzen. De erfgoednota van de gemeente Geertruidenberg concentreert zich op de bovengrondse monumentenzorg, waaronder bouwhistorie en historische geografie/landschapselementen. U vindt deze nota bij de documenten.

Meer informatie over het cultureel erfgoed van de gemeente Geertruidenberg vindt u op www.geertruidenbergopdekaart.nl.

Archeologiebeleid

De gemeente heeft ook archeologiebeleid voor ondergronds erfgoed. Dit beleid omvat onder meer een archeologische verwachtingswaardenkaart. Deze kaart, die u onderaan deze pagina kunt downloaden, geeft per gebied aan of archeologisch onderzoek nodig is bij bodemverstoring. Denk hierbij aan graafwerkzaamheden. Het beleid is verwoord in de Nota Archeologie. U vindt de nota en de bijlagen op MijnOverheid.nl. In de 'Informatiebrief archeologie' onderaan deze pagina vindt u informatie voor het geval archeologisch onderzoek nodig is.