Belastingen en WOZ

Veelgestelde vragen belastingen

Icon

De meest gestelde vragen over de gemeentelijke belastingen

item veelgestelde vragen

Hondenbeleid en -belasting

Icon

In de gemeente Geertruidenberg betaalt u hondenbelasting

product hondenbelasting

Betalen gemeentelijke belastingen

Icon

Hoe u de gemeentelijke belastingen kunt betalen

item betalen belastingen

Belastinggids

Icon

Informatie over de (hoogte van) de gemeentelijke belastingen en meer

item belastinggids

WOZ

Icon-woz

De waarde van uw woning en te betalen belasting

item WOZ

Afvalstoffenheffing

Icon

Belasting voor het verwerken van huishoudelijk afval

product Afvalstoffenheffing

Automatische incasso

Icon

Met een machtiging doorlopende automatische incasso betaalt u altijd op tijd

product machtiging incasso

Bezwaar maken

U kunt digitaal bezwaar maken

product bezwaar maken

Onroerendezaak belasting (OZB)

Icon-woz

De belasting die u betaalt als u eigenaar bent van bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

item OZB

Rioolheffing

Icon

Rioolheffing voor eigenaren en gebruikers

product rioolheffing

Kwijtschelding belastingen

Icon

In uitzonderlijke gevallen hoeft u geen gemeentelijke belastingen te betalen

product kwijtschelding