Alert

  • WhatsApp-groep Alert Geertruidenberg

    In verschillende straten/buurten zijn WhatsApp-groepen actief. Buurtbewoners wisselen daarin informatie uit over verdachte personen of situaties in de eigen buurt of wijk.

  • NL-Alert

    NL-Alert is een alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon. NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties zoals een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar of een overstroming.

  • Samen voor een veiliger leefomgeving

    Als burger kunt u ook bijdragen aan een veiliger leefomgeving. Diverse initiatieven en websites dragen een steentje bij.