Afval aanbieden

Hoe kunt u afval aanbieden?

 • De inzameling start om 7.30 uur. Als u voor dit tijdstip uw container en/ of plastic zakken buiten zet, nemen we het afval mee.
 • U mag de containers en/ of plastic zakken voorafgaand aan de inzameldag ’s avonds na 20.00 uur aanbieden.
 • Als u een sticker met pijlen op uw rest- of gft-container heeft, dan kunt u op deze sticker lezen hoe u de container op de juiste manier kunt aanbieden.
 • U kunt uw afval aanbieden via de afvalcontainers die de gemeente ter beschikking heeft gesteld of via de ondergrondse containers voor restafval waarvoor u een afvalpas heeft ontvangen.
 • Sluit altijd het deksel van de container.
 • Na het legen van de container heeft u de verplichting om deze zo snel mogelijk weer op uw eigen terrein terug te zetten. Doe dit uiterlijk aan het eind van de dag. 
   
 • Als inwoner bent u zelf verantwoordelijk voor uw container(s) en het gebruik hiervan.
   
 • De container mag maximaal 70 kg wegen bij het aanbieden.
 • De gemeente en inzameldienst houden toezicht of het aval op de juiste manier wordt aangeboden. Indien het niet juist wordt aangeboden, delen we gele kaarten (waarschuwing) of rode kaarten (container wordt niet leeggemaakt) uit.
 • De buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) controleert op het juist aanbieden van afval(stoffen) en maakt bij onjuiste aanbiedingen van afval een proces-verbaal op.
   
 • Wilt u asbest verwijderen? Dan heeft u meestal geen vergunning nodig. Een melding is dan voldoende. Maar wanneer heeft u dan wel een vergunning nodig? Kijk op www.geertruidenberg.nl/sloopmelding voor meer informatie.

Als u wilt weten wanneer de afvalinzamelaars bij langs komen, kijk dan bij de pagina Afvalkalender voor de juiste route