Visiedocument GKRACHT2025

Geertruidenberg, historische schatkamer, knooppunt van verbindingen en vooral: toonbeeld van sociale energie! Dat is GKRACHT2025, de visie op de toekomst van de gemeente Geertruidenberg.

Samen met betrokken inwoners hebben wij als gemeenteraad perspectieven voor de ontwikkeling van onze gemeente ontwikkeld. Deze vensters op de toekomst schetsen beelden van onze gemeente in het jaar 2025 en verder.

Deze visie is tot stand gekomen in een interactief en creatief proces van raadsleden, frisdenkers en vele andere betrokken inwoners. Vanzelfsprekend kijkt niet iedereen op dezelfde manier naar de toekomst van onze gemeente. Toch is er een rode draad te halen uit de vele inbreng en enthousiaste en ook kritische  reacties die we de afgelopen periode hebben ontvangen. Deze vormt de kern van deze toekomstvisie.

GKRACHT2025 bevat richtinggevende uitspraken over maatschappelijke opgaven, identiteit, koers en functie in de regio. Bovenal is het een uitnodiging aan de inwoners en gemeenschappen van de gemeente Geertruidenberg om mee te blijven denken over en werken aan de ontwikkeling van onze gemeente.

Download onderstaand document voor de complete visie.

Te downloaden: