Samenstelling College van B&W

Het college van B&W bestaat uit burgemeester Marian Witte en wethouders John van Vugt, Mike Hofkens, Kevin van Oort en Adriaan de Jongh. Zij worden ambtelijk ondersteund door gemeentesecretaris Richard Nagtzaam.

Marian Witte

Witte
contactgegevens en taken Marian Witte
FunctieBurgemeester
E-mailadresburgemeester@geertruidenberg.nl
Taken

Openbare orde en veiligheid, organisatie en bedrijfsvoering en bestuurlijke samenwerking

John van Vugt

van Vugt
contactgegevens en taken John van Vugt
FunctieWethouder
E-mailadresj.vanvugt@geertruidenberg.nl
Taken

Economische zaken, mobiliteit en verkeer, cultuur, recreatie en toerisme, monumenten, inkoop- en aanbesteding, sport, havens en markten.

Politieke partijKeerpunt'74

Mike Hofkens

Hofkens
contactgegevens en taken Mike Hofkens
FunctieWethouder
E-mailadresm.hofkens@geertruidenberg.nl
Taken

Dienstverlening, economische zaken, Omgevingswet, arbeidsmarktbeleid, toezicht en handhaving, jeugd, onderwijs en accommodatiebeleid.

Politieke partijLokaal+

Kevin van Oort

van Oort
contactgegevens en taken Kevin van Oort
FunctieWethouder
E-mailadresk.vanoort@geertruidenberg.nl
Taken

Openbare ruimte, duurzaamheid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en grondzaken, Amergebied.

Politieke partijMorgen!

Adriaan de Jongh

de Jongh
contactgegevens en taken Adriaan de Jongh
FunctieWethouder
E-mailadresa.dejongh@geertruidenberg.nl
Taken

Sociale zaken, Wmo, financiën, volksgezondheid en verbonden partijen.

Politieke partijCDA

Richard Nagtzaam

Nagtzaam
contactgegevens en taken Richard Nagtzaam
FunctieGemeentesecretaris
E-mailadresr.nagtzaam@geertruidenberg.nl