Regelgeving en bekendmakingen

De gemeente Geertruidenberg stelt bepaalde regels en besluiten vast. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat bijvoorbeeld de gemeentelijke regelgeving op het gebied van orde en veiligheid. Daarnaast verlenen wij wekelijks vergunningen en ontheffingen. U vindt deze informatie op twee plaatsen:

  • Via de lokale wet- en regelgeving op overheid.nl vindt u informatie over wetten en regels waar u mee te maken kunt krijgen. Met een e-mailservice kunt u geattendeerd worden op nieuws dat voor u belangrijk is.
  • Officiële bekendmakingen leest u op zoek.officiëlebekendmakingen.nl.