Beleid

Regelgeving en bekendmakingen

Lokale regelgeving en officiële bekendmakingen

item regelgeving

Recht op informatie

Icon

De Wet openbaarheid van bestuur regelt het recht op informatie

Link

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Icon

Afspraken over de inkoop en aanbesteding van producten en diensten

item inkoop- en aanbestedingsbeleid